Nakon okončanja procedure javnih nabavki za izbor konsultanta, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša sa Institutom za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, dana 16.03.2022. godine, potpisalo je ugovor za izradu Registra emisija u zrak za Unsko-sanski kanton.

Izrada Registra emisija u zrak je zakonska obaveza svih kantona, shodno odredbama Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj dokument radit će se za 10 zagađujućih materija (sumpordioksid, nitrooksid, ugljendioksid, ugljenmonoksid, amonijak, nitrozooksid, metan, nemetanske ugljenvodonike, benzen i PM10) i predstavljat će polaznu tačku za planiranje razvoja naselja, izbor lokacije za zagađivače ili naselja, sanaciju postojećeg stanja, i dr.

Izradom Registra emisija u zrak znatno će se doprinijeti unapređenju zaštite okoliša u Unsko-sanskom kantonu sa aspekta zaštite kvalitete zraka, te na taj način dat doprinos općenito zaštiti zdravlja ljudi i ekosistema.