Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta Unsko – sanskog kantona u saradnji sa organizacijom Save the Children za sjeverozapadni Balkan u periodu od 16.10. do 20.10.2018. godine provodi osnovnu i specijaliziranu obuku za provođenje Programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu za 50 odgajateljica, nastavnica i profesorica razredne nastave.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, u okviru provođenja projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018”, podržava stvaranje uvjeta kojim bi se svakom djetetu omogućio predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u osnovnu školu u Unsko-sanskom kantonu.

Od augusta 2018. godine Save the Children je omogućio da se u gradovima/općinama u Unsko – sanskom kantonu osigura infrastruktura za podršku unapređenju ranog rasta i razvoja i provedbu obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja. Save the Children je do sada opremio 15 učionica i 8 centara.

Save the Children je prepoznao spremnost i inicijativu obrazovnih vlasti u Unsko – sanskom kantonu, te će u narednom periodu podržati njihove napore u ovom procesu. Predviđeno je da će preko 250 djece u školskoj 2018/2019. godini biti obuhvaćeno Programom za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, koja do sada nisu bila obuhvaćena nijednim vidom institucionalnog obrazovanja prije pohađanja osnovne škole, dok će kvalitet i uvjeti u kojima se realizira ovaj program biti unaprijeđeni, kao i profesionalni kapaciteti.

Ovo je samo početak napora za obezbjeđivanje 100% obuhvata djece na području Unsko-sanskog kantona.

Za provedbu navedenih aktivnosti Save the Children je osigurao financijsku podršku u iznosu od 150.800 KM.

Press služba Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona