Kantonalna sanitarna inspekcija je tokom januara bila u kontroli trgovačkih centara i trgovina u potrazi za proizvodima kojima je istekao rok trajanja. Kažu, rezultati nadzora su poražavajući. Naime, kod svih 28 kontroliranih objekata isnpektori su na policama pronašli proizvode koji bi trebali biti van prodaje i upotrebe.

Kod svih subjekata nadzora pronađeni su proizvodi isteklog roka. Izdano je 35 rješenja o otklanjanju nedostataka i 38 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 51.000 KM”- kazala je za RTV USK Dženita Duraković, portparolka Kantonalne inspekcije.

U Udruženju za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona, koje je među najaktivnijim u BiH, kažu da nemaju često prijave građana o prisutnosti roba s isteklim rokom trajanja jer potrošači takvu robu odmah prijave trgovcu. Zakon je decidan – roba s isteklim rokom se ne smije prodavati.

Tu je na trgovcima odnosno distributerima da učine tu robu prodajnom do roka upotrebe, bilo kroz akcije, marketing ili doniranje te robe u neke druge svrhe. Treba imati na umu da je mnogo važnije kakvi su uslovi uslovi skladištenja, čuvanja i manipulacije robom nego sam rok. Roba koja nije skladištena na način kako je propisano može biti štetnija za organizam i za zdravlje” – ističe Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača.

Kontrole u trgovačkim centrima i malim trgovinama su konstantne, kažu u Kantonalnoj inspekciji ističući da su tokom prošle godine izvršili 175 nadzora, od čega 115 tokom ljeta. Tada je izdano 38 prekršajnih naloga u iznosu od 95.000 maraka, te izdana 52 rješenja o otklanjanju nedostataka. Najavljuju nove kontrole i podsjećaju na kazne propisane Zakonom o hrani. One se kreću od 7.500 do 25.000 maraka za pravna lica i odgovornu osobu u pravnom licu do 2500, te za fizička lica 1250 maraka.

(dijasporainfo.net)