U Bihaću je danas održana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona na kojoj je razmatran Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Kantonalni štab CZ USK dao je pozitivno mišljenje na godišnji plan Kantonalne uprave civilne zaštite.