Devetnaestogodišnja Nudžejma Karajić (19) iz Velike Kladuše sredinom ove godine je dobila poziv od Fondacije Boris Divković da učestvuje kao polaznica treće generacije Akademije Građanske platforme za mlade liberalne aktiviste.

Na akademiji učestvuju učesnici/učesnice iz zemalja Zapadnog Balkana, i Nudžejmu smo pronašli upravo u Briselu. Prvi modul akademije je realizovan u junu 2022. u Sarajevu, a ono što im je zadatak bio na prvom modulu jeste fokusiranje problema i prijedlog rješenja. Nudžejma je skupa sa kolegom Lukom iz Crne Gore radila na rješavanju problema kojeg dijele ove dvije zemlje – BiH i Crna Gora.

Problem jeste korupcija i u Briselu, na drugom modulu, prezentuju njihov prijedlog rješenja tačnije antikorupcijski mehanizam. Pored toga, učesnici su imali priliku posjetiti Evropski parlament u Briselu i razgovarati sa članovima Evropskog parlamenta. Fokus akademije je na sticanju znanja o liberalnom političkom aktivizmu sa posebnim fokusom na vrijednosti, misiju i viziju EU. Stoga, učesnici/učesnice su razgovarali s članovima Evropskog parlamenta o putu BiH, Srbije, Crne Gore u Evropsku uniju. Članovi Evropskog parlamenta su naglasili da imaju optimističan stav prema navedenim državama s obzirom na ideje i kapacitete mladih ljudi koji ih predstavljaju.

Koristimo priliku da se kao Redakcija „pohvalimo“ zbog činjenice da je Nudžejma „dijete Redakcije ReprezenT-a“ u kojoj je duži period volontirala kao srednjoškolka a to potvrđuje i njena Zahvalnica uredniku ReprezenT-a. -Moj rad u redakciji je jedna od lego kockica u mom radu kao aktivistice, kratko nam je kazala Nudžejma Karajić iz Velike Kladuše a koja studira u Sarajevu (i to uspješno, zašto ne reći). Svaku sreću na studiju i još jačem aktivizmu Redakcija ReprezenT-a želi Nudžejmi. Esad Š.

(Reprezent)