Ambasade Nizozemske u Bosni i Hercegovini kroz razgovor s mladim ljudima u našoj zemlji obavila je istraživanje koji su to najveći problemi koje oni primjećuju u BiH.

Otkako je došao u Bosnu i Hercegovinu u julu 2021. godine, ambasador Nizozemske u BiH, Jan Waltmans i njegov tim su rad sa mladima u BiH postavili visoko na ljestvicu svojih prioriteta. S tim vezi ambasada je provela spomenuto istraživanje.

Predstavnici ambasade u proteklom periodu susreli su se i razgovarali sa brojnim mladim ljudima, studentima, učenicima, aktivistima nevladinog sektora, preduzetnicima i mladim političarima, pokušavajući da bolje razumiju šta vide kao ključne izazove i šta se može učiniti da se oni riješe.

Iz ambasade su istakli da ona ne može zamijeniti domaće institucije niti pružiti podršku svakom omladinskom udruženju ili mladoj osobi u BiH.

“Međutim, cilj nam je da bolje razumijemo njihove stavove i to iskoristimo u našem radu. Pojavio se širok spektar pitanja: zašto mladi ljudi u tolikom broju napuštaju ovu prelijepu zemlju, kakve poslovne mogućnosti imaju, mogu li na osnovu svojih kvalifikacija ući na tržište rada, jesu li pogođeni korupcijom? Ono što smo od njih čuli, koristili smo u našim razgovorima sa predstavnicima vlasti na svim nivoima, kako domaćim tako i međunarodnim akterima”, naveli su iz ambasade Nizozemske.

Neke od mladih ljudi koje su predstavnici ambasade sreli u Bihaću, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Travniku, Trebinju, Brčkom, Sarajevu, ponovo su kontaktirali i pitali da li se nešto promijenilo i šta danas vide kao ključne probleme.

Iz ambasade smatraju da je posobno važno čuti glasove mladih u ovom predizbornom periodu.

Mladi ljudi su kazali da kao goruće probleme vide opću politizaciju svega, loš odnos sa vlastima, loš životni standard i apatija mladih, loša zdravstvena zaštita i kršenje radnih prava, loša infrastruktura, nejednakost žena i pretjerana ovisnost o porodici mladih ljudi.

Jedan od odgovora na pitanje, “šta smatrate najvećim problemom mladih u BiH?” bio je – “Prekompliciran i spor način odlaska iz zemlje”.

Glavni problemi koje mladi smatraju prioritetnim za rješavanje, rangirani prema broju osoba koje su istakli to pitanje, su nepotizam i korupcija, odlazak mladih, loše obrazovanje, malo kulturnog sadržaja, jaz obrazovanja i tržišta rada i nezaposlenost.

(klix.ba)