Na jučer održanoj 28. sjednici Gradskog vijeća Bihać, vijećnici su dvotrećinskom većinom dali podršku Prijedlogu Odluke o zaduženju Grada Bihaća putem emisije obveznica Grada Bihaća.

Kako je istaknuto tokom rasprave, Odluka se našla pred gradskim vijećnicima na osnovu zaključka sa tematske sjednice Gradskog vijeća o stanju sporta u Gradu Bihaću koja je održana 6. juna 2017. godine, gdje su svi vijećnici zauzeli stav da Gradska uprava zajedno sa JU za sport, odmor i rekreaciju razmotri te izvrši analizu i mogućnosti iznalaženja rješenja za poboljšanje uslova i povećavanje prostora za sportaše i rekreativce.

„Kada je u pitanju odluka o zaduženju putem obaveznica i naše namjere da dobivena sredstva usmjerimo ka obnovi dvorane Luke smatram da na ovom pitanju nema mjesta politici jer niko na ovom ne može dobiti političke poene jer se podrazumijeva da u današnjem vremenu imamo modernu dvoranu za sportaše i rekreativce. Odlučili smo se za obaveznice jer to dvorana Luke može nositi i budžet za ovo ne smije biti opterećen niti marku“- kazao je gradonačelnik Fazlić.

JU za sport odmor i rekreaciju u saradnji sa renomiranim projektantskim kućama izradila je Projekat potpune rekonstrukcije i dogradnje dvorane Luke, sa procjenom troškova dogradnje još jednog novog parketa, dogradnje tribina, nekoliko novih malih sala, svlačionica i drugih sadržaja, kao i utopljavanje kompletnog objekta sa efikasnim grijanjem čija vrijednost iznosi oko 2.000.000,00 KM.