U narednih nekoliko dana u Unsko-sanskom kantonu očekuje se rekonstrukcija Vlade USK i izbacivanje stranke A-SDA iz vlasti, te formiranje manjinske vlade. Pritom, bila bi formirana nova skupštinska većina koju bi činili: pojedini zastupnici SDA, SDP-a, DF-a i Laburističke stranke. Osim toga, vrlo lako je moguća i smjena aktuelnog premijera Izudina Saračevića (SDA).

Svi politički dogovori i sporazumi koji, koliko-toliko, vrijede na višim nivoima vlasti u našoj zemlji, u Krajini, čini se, “ne piju nimalo vode”.

Iako u trenutnim konstelacijama vlasti u BiH nigdje ne postoji partnerstvo između SDA, SDP i DF, baš do takvog udruživanja, prema svemu sudeći, moglo bi doći u Unsko-sanskom kantonu u narednih nekoliko dana, a sve sa ciljem rekonstrukcije vlade, te, čini se, smjene aktuelnog premijera kantona Izudina Saračevića (SDA).

Pobunjena i “Bakirova” struja unutar SDA USK

Razlog je samo jedan: sukob, sada već evidentni, između dvije frakcije SDA u ovom kantonu. Jedna je tzv. “pobunjena” struja SDA, koja se “otrgla” iz kontrole centrale SDA u Sarajevu i koju čine dvije najveće općinske organizacije SDA u Unsko-sanskom kantonu Bihać i Cazin, i druga, lojalna čelnim ljudima stranke u Sarajevu, na čijoj su strani općinske organizacije SDA Sanski Most, Ključ, Bužim i Velika Kladuša. Druga se naziva i tzv. “Bakirova” struja.

Pobunjena struja nema jasnog vođe, no između ostalih čine je Izudin Saračević, premijer USK, Sead Kadić, predsjednik OO SDA Bihać i delegat u Domu naroda PS BiH, Emdžad Galijašević, nedavno uhapšeni gradonačelnik Bihaća, Nijaz Hušić, predsjednik Skupštine USK, Almin Handanagić, predsjednik OO SDA Cazin, a skupini, neformalno, pripada i Senad Šepić, zastupnik SDA u državnom parlamentu.

Struju lojalnu centrali SDA predvodi odnedavno novi predsjednik Kantonalnog odbora SDA USK Šemsudin Dedić, inače federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te stariji i iskusniji članovi SDA na ovom prostoru: Asim Kamber (SDA Sanski Most), Kasim Mulalić (SDA Bužim) i Amir Avdić (SDA Ključ).

Sukob započeo nakon općih izbora 2014. godine

Sve konfrontacije, netrepeljivosti i razmimoilaženja u mišljenjima pojedinih članova SDA u USK započele su još 2014. godine, nakon općih izbora.

Tada je, na osnovu sporazuma sa viših nivoa vlasti između SDA i DF-a, predlagana koalicija koju bi činili SDA, DF i Laburistička stranka na nivou USK. Nakon što je pokušaj formiranja takve vlasti propao, ustanovljena je koalicija SDA-A-SDA, koja je i formirala Vladu USK.

Nakon što je prekinuta saradnja SDA i DF-a na federalnom i državnom nivou, te u oktobru 2015. ustanovljeno partnerstvo sa SBB-om, dogovoreno je da se i SBB uvede u vlast i u Unsko-sanskom kantonu.

Međutim, to se nije dogodilo čak ni nakon pola godine, budući da je, prema tvrdnjama pobunjene struje SDA, takvo nešto opstruirala druga struja u njihovoj stranci, pa čak i dogovarala pritajenu koaliciju sa SDP-om.

Na osnovu tih saznanja, 14. maja 2016. godine, na vanrednoj sjednici Skupštine USK, rekonstrukciju Vlade USK izvršila je pobunjena struja SDA, uz podršku zastupnika A-SDA, te novog partnera SBB-a. Po jednog ministra u korist SBB-a tada su se odrekle SDA i A SDA, a pored toga, smijenjen je i ministar unutrašnjih poslova USK Senad Kljajić (SDA Sanski Most), koji je pripadao drugoj struji SDA.

Samo dan poslije, od rekonstrukcije Vlade ograđuje se Kantonalni odbor SDA USK (u kojem većinu ima tzv. “Bakirova” struja), te vrši određene kadrovske promjene i donosi zaključak kojeg šalje centrali u Sarajevo o preispitivanju partnerskih odnosa sa A-SDA u Unsko-sanskom kantonu (inače, A SDA ima potpisan sporazum o saradnji sa SDA i na državnom i federalnom nivou).

Centrala SDA nakon toga, očigledno smirujući situaciju i ne optužujući nijednu stranu, donosi šturo saopćenje i zaključak u kome “zahtjeva od svih izabranih zvaničnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da poštuju zvanične stavove organa stranke”.

Nova rekonstrukcija, izbacivanje A-SDA iz vlasti

Međutim, na sjednici održanoj prije nekoliko dana, tačnije 19. juna, KO SDA USK donosi zaključak u kome traži zakazivanje vanredne sjednice Skupštine USK i rekonstrukciju Vlade, te od premijera Saračevića zahtijeva da predloži odluke o razrješenju tri ministra A-SDA.

U međuvremenu, podjele nastaju i u SBB-u, čiji zastupnici u Skupštini USK prelaze na stranu “Bakirove” struje u SDA, nezadovoljni djelovanjem Nijaza Kadirića (SBB Sanski Most).

Ova struja SDA na svoju stranu privlači i SDP, DF i Laburističku stranku, te najavljuje skoru rekonstrukciju Vlade USK i izbacivanje A-SDA iz vlasti, a nesigurna je i stolica premijera Izudina Saračevića koji je, kako smo već istakli, član pobunjene struje.

Međutim, nejasno je i dalje da li za rekonstrukcije vlade ima dovoljno “ruku” i podrške u Skupštini USK, te da li će premijer Saračević donijeti odluku o razrješenju ministara iz A SDA, a time i, moguće, pokrenuti vlastitu smjenu.

klix.ba