Otkako je Ustavni sud Federacije donio odluku u korist Općine Bosanski Petrovac o tome da je kao lokalna zajednica koja raspolaže najvećim šumskim bogatstvom bila diskriminirana u podjeli dobiti od sječe šuma, u Unsko-sanskom kantonu ta odluka još nije implementirana. Njom se obavezuju zakonodavna i izvršna vlast u kantonu da nepravdu isprave.

Kažem vam, strpljenje građana Bosanskog Petrovca je pri kraju. Mi ozbiljno razmatramo i varijantu da Skupština USK-a uopšte neće ni implementirati odluku Ustavnog suda. U tom slučaju nećemo sjediti skrštenih ruku. Već pripremamo osnivačke akte za formiranje šumarije Općine Bosanski Petrovac, pa ćemo sami upravljati sječom u našoj općini, kazao nam je načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić.

Uvjeravanja premijera

Podsjetimo, Bosanski Petrovac je najmanja općina u Unsko-sanskom kantonu. Građani nisu dali dovoljan broj glasova niti su pokazali jedinstvo kako bi izabrali bar jednog poslanika u Skupštini USK-a. Takva je situacija već godinama, a djelimično je to i zbog toga što je Bosanski Petrovac povratnička općina sa podjednakim brojem srpskog i bošnjačkog stanovništva.

Ipak, radi se o općini koja je najbogatija šumskim prostranstvom, ali javno preduzeće ŠPD Unsko-sanske šume koje za Kanton vrši eksploataciju, svoju dobit dijeli u Skupštini zavisno od broja glasova poslanika. Do sada je Unsko-sanskim šumama upravljala A SDA, ali kako je izbačena iz vlasti, pokrenuta je procedura za izmjenu Nadzornog odbora i za smjenu direktora preduzeća Selvedina Ahmetaševića.

Novi direktor još nije imenovan. Na pitanje kani li Vlada ispraviti nepravdu učinjenu Bosanskom Petrovcu, novi premijer Husein Rošić kaže da upravo to i planiraju.

– Mi smo pokrenuli proceduru za smjenu upravljačke strukture u Šumama i namjera nam je da na tu dužnost imenujemo upravo osobu iz Bosanskog Petrovca, jer realno, to je naša najzapostavljenija općina koja raspolaže sa najviše hektara šume. Što se tiče implementacije odluke Ustavnog suda, iako je prošlo tek mjesec od imenovanja Vlade, uvjeravam vas da smo pokrenuli i procedure izmjena Kantonalnog zakona u šumama, te da ćemo u tom nacrtu implementirati i sudsku odluku, kazao nam je premijer Rošić.

Toliko se može, zapravo, učiniti na kantonalnom nivou, ali još se kasni sa donošenjem federalnog zakona o šumama, nakon kojeg će svi niži, kantonalni propisi, morati biti usklađivani.

Tri godine čekanja

Ali, u Unsko-sanskom kantonu ni to nije sve. Podsjetimo čitaoce da je prošle godine okončana korupcionaška afera koja se desila pod okriljem Vlade, u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, instituciji koja je trebala nadgledati legalnost eksploatisanja šuma. Direktor uprave Almir Kličić je uzimao do 100.000 maraka mita od drvoprerađivača da bi lobirao i sebi osigurao direktorsko mjesto u Unsko-sanskim šumama, te da bi poslije u sirovini izvršio kompenzaciju onima koji su ga podržali. Kličić je priznao i dobio sporazumnu zatvorsku kaznu od 11 mjeseci, što je već i odležao.

Tako je završena afera u izvršnoj vlasti USK-a, uz hapšenja i nekoliko lugara, ali prije toga, kompletna uprava Šuma sa generalnim direktorom Đevadom Muslimovićem je uhapšena u akciji Koverta i do danas nije pokrenut sudski postupak protiv nje. Imali su samo saslušanje kod sudije u prethodnom postupku, gdje su izjavili da se ne osjećaju krivima. Iako ih Tužilaštvo tereti da su bili “kriminalna grupa”, te da su djelovali kao organizovana skupina, već tri godine se čeka na početak suđenja, jer ni poslanici ni izvršna vlast nisu pokazali spremnost da se iz prirodnog bogatstva iskorijeni korupcija.

/oslobođenje