Kantonalni sud u Bihaću je dana 20.10.2023. godine je u ponovnom postupku izrekao i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu broj 01 0 K 013650 22 K 2 , kojom su optuženi Emir Hadžipašić, Emir Balčinović i Irfan Ćehajić oslobođeni od optužbe da su počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u sticaju sa krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. sve u vezi sa članom 54. istog Zakona.

U interesu opće sigurnosti od optuženog Emira Balčinovića oduzima se 4.111,14 grama canabisa upakovano u tri vreće i 2,168 grama kokaina.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste.

(Izvor: Kantonalni sud u Bihaću)