U Bihaću je danas održana 2. sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite kojom je predsjedavao Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona koji je po funkciji i komandant Štaba CZ USK.
Članovi Štaba, na današnjoj sjednici dali su saglasnost za korištenje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te odobrili pokretanje postupka javne nabavke i registracije čamca sa motorom i prikolice za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, u ukupnom iznosu do 57.500,00 KM.

Iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća odobreno je i pokretanje postupka javne nabavke za nabavku opreme za pripadnike Službe za zaštitu od šumskih požara – Udruženje Aero klub „Bihać”, u ukupnom iznosu do 7.000,00 KM.

Štab CZ dao je saglasnost na pokretanje postupka javne nabavke i registracije motornog vozila za Službu za higijensko-epidemiološku zaštitu, u ukupnom iznosu do 58.000,00 KM, a za
nabavku opreme za realizaciju III faze sistema radio veza, za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, odobreno je korištenje sredstava u ukupnom iznosu do 150.000,00 KM.

Za nabavku opreme za Službu za prvu pomoć i zbrinjavanje ugroženih i stradalih odobren je ukupan iznos do 18.500,00 KM.