U Bihaću je danas održana 17. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kojom je, u odsustvu premijera USK, predsjedavao Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida članovi Vlade Kantona, na ovoj sjednici su donijeli Odluku o kriterijima na osnovu kojih se dodjeljuju sredstva iz budžeta USK nižim nivoima za obilježavanje značajnih datuma. Za obilježavanje značajnih datuma, događaja ili ličnosti iz vremena odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992. – 1995. i narodno – oslobodilačkog rata 1941 – 1945., a koji se obilježavaju u cilju njegovanja kulture sjećanja na događaje i ličnosti iz perioda odbrambeno oslobodilačkog rata, planirano je 300 000 KM.

Iz sredstava za grantove neprofitnim organizacijama Vlada je Klubu RVI paraplegičara USK, za potrebe nabavke ortopedskih pomagala, iz bužeta Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, odobrila sredstva u iznosu od 30 000 KM.
Vlada USK podržala je i prijedlog utroška sredstva za grantove pojedincima namijenjene za pomoć u liječenju i lijekovima pripadnicima boračkih populacija, stipendije i pomoć za školovanje pripadnicima boračkih populacija i jednokratnu pomoć, a za ovu namjenu Vlada USK će putem Ministarstva za pitanja boraca i RVI rasporediti 1.125 000 KM.

Između ostalog, na današnjoj sjednici, iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada USK je donijela Odluku o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2023. godini.
Ovom Odlukom utvrđeno je da naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2023. godini bude isplaćena u iznosu od 500 KM jednokratno. Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu a isplata naknada vršiće se posredstvom centara za socijalni rad prema podnesenim zahtjevima.

Organizaciji Crvenog križa USK iz budžeta resornog Ministarstva obezbjeđena su sredstva u svrhu finansijske podrške u radu organizacije i ostalim potrebama u skladu sa programom rada, te aktivnostima predviđenim za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu na području USK u iznosu od 50.000 KM.