Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici privatila je odluku Skupštine ŠPD “Unsko-sanske šume” kojom se usvaja Izvještaj o radu i poslovanja Šumsko privrednog društva “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01.- 31.12.2021.godinu te je izvještaj uputila Skupštini Unsko sanskog kantona na razmatranje.

,,Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa je u perodu 01.01.-31.12.2021. godine ostvarilo prihode u iznosu 39.338.244,00 KM. Ostvareni prihodi su veći u odnosu na planirane Planom za 2021. godinu za 0,95 %, a u odnosu na ostvarene u 2020. godini su veći za 19,13 %. U istom periodu na realizaciji ostvarenog prihoda ŠPD evidentirano je rashoda u iznosu 37.767.409,00 KM.
Ostvareni rashodi su manji u odnosu na planirane rashode u 2021. godini za 2,78 % te je ŠPD u 2021. godini, kroz bilans uspjeha, evidentiralo ostvarenu dobit prije poreza u iznosu 1.570.836 KM. Odloženi porezni prihodi perioda iznose 3.670,00 KM. Utvrđena neto dobit perioda iznosi 1.574.506,00 KM.

Vlada Kantona u skupštinsku proceduru uputila je i Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem ZU Kantonalna bolnica ,,Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać za 2021.godinu. U raspravi o ovom izvještaju članovi Vlade ukazali su na nužnost kvalitetnijeg menadžerskog poslovanja KB Bihać, koja je i dalje opterećena dugovima unatoč višemilionskoj finansijskoj pomoći iz budžeta USK za bolje funkcionisanje Bolnice. Tri nova transfera za Kantonalnu bolnicu u Bihaću usvojena su i na današnjoj sjednicu, na prijedlog Ministarstva zdravstva i to ukupno 120 000 KM za sanaciju dijela krovišta zgrade „Foča“ – iznad operacionih sala te za nabavku klima uređaja za zgradu Foča te transfer za finansijsku pomoć u iznosu od 100.000 KM za materijalno opremanje postojećeg kapaciteta i uredivanje nove operacione sale za porođajno odjeljenje ZU Kantonalne bolnice ,,Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać.

Cilj je osigurati bolje uvjete na navedenom odjelu za majku i njenu pratnju, odnosno ispoštovati inicijative koje je pokrenula zastupnica u Skupštini USK Ilda Alibegović a podržalo stručno vijeće ustanove.

Vlada USK, na prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sulejmana Kulenovića donijela je Odluku o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.Za realizaciju ove Odluke i podrške poljoprivrednicima u budžetu ovog Ministarstva planirana su sredstva u iznosu 7,3 miliona KM.

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, između stalog, na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je odluka o Kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za oblast kulture putem ovog Ministarstva.

Sukladno odredbama Zakona o kulturi predviđena je stopa izdvajanja sredstava za oblast kulture od 0,7% od ostvarenih poreskih prihoda Budžeta kantona u tekućoj godini te su za 2022. godinu kroz grant za kulturu planirana sredstva u iznosu od 100.000 KM, a Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona, propisano je da se ova sredstva dodjeljuju putem javnog poziva. Nakon usvajanja ove odluke slijedi raspisivanje Javnog poziva za odabir programa i projekata. Danas je usvojen je i program utroška sredstava kapitalnih grantova kulture – Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeda i grant za obnovu objekata kulture a Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000 KM za kapitalne grantove kulture, odnosno po 90 000 KM za projekte unutar ova dva granta.

Na 337. sjednici Vlada USK usvojena je Odluka o subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.

Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planirana su u budžetu Unsko-sanskog kantona u okviru Ministarstva za građenje, prostornog uređenja i zaštite okoliša a na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih kandidatima će biti isplaćen iznos od 3.000 KM.