Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, prihvatili su mišljenje ovog Ministarstva u vezi s inicijativom skupštinske zastupnice Bernade Jusić – Kličić za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

U inicijativi se traži izmjena člana 12. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, na način da se uvećaju određeni procenti u vezi s stalnom novčanom pomoći. Vlada USK je inicijativu podržala i smatra opravdanim razloge za izmjenu ovog zakona. Povećanje procenta u vezi s visinom stalne novčane pomoći će Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike pažljivo razmotriti u predstojećem periodu u saradnji sa Ministarstvom finansija.

Vlada USK, između ostalog, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost na tekst Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva unutrašnjih poslova za projekat povećanja energetske efikasnosti objekta Policijske stanice Bosanska Krupa.