U periodu 23.08.- 24.08.2018. godine  održane su Javne rasprave na Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“. Pored predstavnika Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Javnim raspravama je prisustvovao Haris Mujkić koji je ispred nosioca izrade Nacrta plana IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, održao prezentaciju na Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“.

Na osnovu planiranih aktivnosti, Javne rasprave su održane u gradu / općini Unsko-sanskog kantona u sljedećem rasporedu:

23.08.2018.godine u Gradu Cazinu i Općini Velika Kladuša, 24.08.2018.godine u Općini Bosanska Krupa i Općini Bužim.

Prisutni su na Javnoj raspravi svojim sugestijama i prijedlozima dali značajan doprinos na sagledavanju potreba i prioriteta u okviru dugoročnih smjernica razvoja lokalne zajednice u pojedinim sektorskim oblastima, koji će u skladu sa strateškim dokumentima stvoriti mogućnost za zadovoljavanje potreba stanovništva odnosno općedruštveni razvoj grada / općine Unsko-sanskog kantona.

Značajne sugestije, primjedbe te prijedlozi sa Javne rasprave, biće cjelovito razmotreni da bi u daljnoj proceduri imali kvalitetan „Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“.