Danas je u gradskoj vijećnici grada Bihaća održana 58. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća.

Štab CZ Grada Bihaća napravio je presjek postojećeg stanja kapaciteta jedinica koje djeluju u okvirima Službe civilne zaštite, a vezano za spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća, te pokrenuo aktivnosti i mjere koje imaju za cilj sumiranje informacija svih kapaciteta za spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području grada Bihaća i van jedinica civilne zaštite, odnosno u vlasništvu drugih pravnih lica.

Pored toga, na današnjoj sjednici usvojeno mišljenje vezano za Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području grada Bihaća za 2022. godinu te godišnji izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2021.godinu.

Tekođer, član štaba civilne zaštite ispred organizcaije “SOS Bihać” informisao je kolege da organizacija na čijem je čelu večeras odlazi put Ukrajine gdje će pružiti humanitarnu pomoć ugroženim stanovnicima te države.

„Ostvarili smo kontakt sa jednom našom organizacijom u Ukrajini koja nam je rekla da im je potrebna pomoć. Naša ekipa tamo nosi specijalnu medicinsku opremu sa hirurškim setovima, kompletne pakete medicinske pomoći, setove za higijenu koji su pretežno za žene i djecu, određene količine hrane i ostalih potrebština. Također sa nama idu i dva medicinska tima koja će biti pri ruci svima ugroženima na tom području prvo idemo do Lviva koji je u blizini granice sa Poljskom a nakon toga zaputiti ćemo se u unutrašnjost Ukrajine, kako bi pomogli ovom izmučenom narodu“ rekao je Zlatan Kovačević ispred organizacije SOS Bihać.