Pogledajte šta su rekli ministri u Vladi USK-a o “migrantskoj krizi” (VIDEO)

vladausk.ba

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrana je Informacija o migrantskoj krizi na području Unsko-sanskog kantona sa aspekta zdravstvene zaštite migranata, te sigurnosne situacije na području Kantona. O stanju, svako u nadležnosti svog resora, informisali su ministri zdravstva i socijalne politike Hazim Kapić i Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova u Vladi Kantona.

Kad je u pitanju zdravstveni aspekt, od 23. aprila ministar zdravstva uputio je naredbu za postupanje svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona, u kojoj je navedeno da se u postojećoj situaciji, treba ponašati i postupati u skladu Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. ).

Zakonom je propisano da zdravstvene ustanove radi ranog otkrivanja izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze obavljaju zdravstvene preglede osoba za koje se sumnja da su oboljele ili da su nosioci-kliconoše svih zaraznih bolesti. U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti , zavodi za javno zdravstvo kantona kontinuirano provode mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provode protivepidemijske mjere, dok se na nivou domova zdravlja, obavlja higijensko-epidemiološka zaštita.

Obzirom da među migrantima iz arapskih i drugih zemalja postoji pojava scabiesa (svrab) i pediculosis (ušljivost), od ustanova je zatraženo da odmah angažuju HES-ove (higijensko-epidemiološke službe) za obilazak i djelovanje na terenu prema poznatim lokacijama na kojima migranti borave, kao i da prate njihov priliv. Timovi su aktivirani u domovma zdravlja u Velikoj Kladuši, Bihaću i Cazinu, a direktorica Zavoda za javno zdravstvo je koordinatorica za USK.

Ministar zdravstva je o problemima sa kojima se suočio ovaj Kanton obavijestio Federalno ministarstvo zdravstva i na održanom sastanku inicirao da se Federalno ministarstvo uključi u ovaj problem i pokrene koordinacioni mehanizam sa nivoa BiH prema nižim nivoima vlasti.

– Ukoliko se aktivira koordinacioni plan sa nivoa države ovo Ministarstvo će biti dužno odrediti lokaciju na kojoj će se vršiti trijaža, preventivne radnje i zdravstveni tretman migranata. Bitno je naglasiti i problem slabe koordinacije transportnih sredstava koje migranti koriste- javni prevoz, što predstavlja potencijalni izvor zaraze. Iz izvještaja Zavoda za javno zdravstvo i domova zdravlja Velika Kladuša, Bihać i Cazin kao i Kantonalne bolnice, vidljiva je sva problematika vezana za higijensko epidemiološku i zdravstvenu zaštitu. Poseban problem je nehigijenski smještaj, voda za piće, te svrab i ušljivost, kao vrlo zarazne i prelazne bolesti. Nakon Bihaća i Velike Kladuše, priliv migranata uočen je i na područjima Cazina i Bužima, duž rubnog područja sa Hrvatskom, kaže ministar Kapić koji kaže da je izvjesno da će biti proglašeno stanje epidemije među migrantima te naglašava da je zdravstveni sektor izvanredno reagovao u kriznoj situaciji unatoč ograničenim resursima, kao i Crveni križ.

Prema informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova USK na području Kantona do 30. maja zabilježen je priliv većeg broja migranata iz: Sirije, Avganistana,Pakistana, Palestine, Iraka, kao i drugih područja koja su zahvaćena ili bila zahvaćena ratnim dejstvima, a sa ciljem daljeg tranzita u zemlje zapadne Evrope.

Broj legitimisanih migranata na području Unsko-sanskog kantona do današnjeg dana je 2066, s tim da je najveći broj evidentiran na području grada Bihaća 1404 (a prema slobodnoj procjeni trenutno ih na ovom području boravi oko 1600, od čega u bivšem Đačkom domu boravi između 250 do 300 migranata, a u nedovršenoj zgradi ,,Dom penzionera” nedaleko od centra grada oko 200 migranata, dok je ostatak smješten u privatnim smještajima i dr. U istom periodu na području općine Velika Kladuša legitimisana su 662 migranta, s tim da ih prema slobodnoj procjeni na ovom području trenutno boravi oko 350.

Do sada, na području Unsko-sanskog kantona policijski službenici Uprave policije MUP-a USK su u svom radu zabilježili i određene inkrimisane radnje koje su počinjene od strane migranata , odnosno na području koje pokriva Uprava policije u navedenom periodu migranti su ukupno počinili (13) krivičnih djela, 4 prekršaja po osnovu Zakona o javnom redu i miru. U 18 slučajeva migranti su, na području Bihaća i Velike Kladuše bili prijavljeni za neovlaštene ulaske u porodične kuće radi noćnog boravka.

Podnesen je i izvještaj Tužilastvu BiH vezano za trgovinu ljudima. Na podrudčju grada Cazina, u koritu rijeke Korane pronađeno je beživotno tijelo muške osobe (migranta), kod koje je smrt nastupila usljed utapanja. Nakon izvršene analize evidentiranih događaja u kojima su učestvovali migranti, može se konstatovati da se među istima nalazi i određeni broj lica koja su sklona vršenju krivičnih djela, kao i uživaoca opojnih droga. Kroz razgovor sa migrantima policijski službenici Uprave policije došli su do podatka daje 51 lice migrant vraćen iz R Hrvatske na nelegalan način.

Ministar Anel Ramić ukazuje i na uočen nehuman pristup pripadnika granične policije R Hrvatske, članice EU, prema migrantima zatečenim u pokušajima prelaska hrvatske granice.

Unatoč ograničenju u ovlastima resorna ministarstva i ustanove, uspjeli su dosad održati situaciju unutar kontrole, ocjena je.

-Na žalost, konkretna podrška državnog nivoa ovom kantonu i dalje izostaje, iako je rješavanje ovog problema prvenstveno u ovlasti države, ukazuje premijer USK Husein Rošić0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...