Svakodnevno svjedočimo različitim porukama o stanju i situaciji u našem gradu i Krajini. Informacija da je samo 38 učenika izrazilo interes da pohađa cazinsku gimnaziju govori više od stotina i hiljada riječi i objašnjenja lokalnih i viših političara kako se živi i kakva je perspektiva u Cazinu.

Nekada su, iako u lošijim uvjetima i zgradi, na stotine đaka se borilo da pohađaju ovu školu, koja je bila prestiž i u Cazinu. Zadnjih godina, sve je veći broj naših sugrađana koji su, zbog loše politike u Cazinu i Krajini, zbog namještanja i zapošljavanja samo vladajućim strankama bliskih kadrova i njihove rodbine, zbog namještanja poslova samo sa firme i tajkune bliske gradonačelniku, premijeru, ministrima… napustili našu državu i otišli u uređene zemlje EU.

To je odgovor šta o ovakvoj politici u Cazinu i šire misli naš narod.

Manje od 30 upisanih u osnovnu centralnu školu u Cazinu, sada 38 u Gimnaziju…, a lokalne vlasti umjesto da otvore iskren dijalog i razgovor sa sugrađanima o takvom stanju i kako zaustaviti taj negativni trend, one zabranjuju roditeljima da iskažu svoj i održe javno okupljanje… Žalosno i tužno.

Ali, naći će cazinski i krajiški narod odgovor i izlaz i iz ove situacije, kako je i na mnoge druge u proteklom periodu.

(cazin.net)