Piše: Biscani.net

Pod supervizijom Suana Islamovića, višeg asistenta, studenti treće godine Pravnog fakulteta Bihać imali su privilegiju posjetiti Ministarstvo za pitanja boraca i RVI pri Vladi Unsko-sanskog kantona dana 22.4.2024. godine.

Ova posjeta bila je dio višesatne praktične nastave iz predmeta Socijalno pravo i Upravno procesno pravo. Studenti su imali priliku upoznati se s načinom funkcionisanja ministarstva, postupcima prvostepenih i drugostepenih postupaka, kategorijama stanovnika čija je zaštita subjektivnih prava fokus djelatnosti ovog resora, kao i s ostalim aktivnostima i planovima za budućnost.

Pravni fakultet Bihać zahvaljuje na saradnji i prenesenom praktičnom znanju od strane rukovodećih službenika Ministarstva, te posebno ističe zahvalnost ministru Almiru Tutiću koji je omogućio realizaciju ovog projekta.