U organizaciji Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Vlade Unsko-sanskog kantona je u Bihaću organizovano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje izgradnje Muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu.

Ugovor su potpisali ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Esad Bašagić i načelnik Bužima Mersudin Nanić a ugovorom se Ministarstvo za pitanja boraca i RVI Vlade USK obavezalo da će za izgradnju Muzeja 505 Viteške brigade, Bužim iz Budžeta Unsko- sanskog kantona za 2023. godinu transferirati 500.000 KM.

Načelnik Nanić kaže da će Bužim izgraditi moderan muzej herojima svoje 505. viteške brigade 5. korpusa Armije R BiH i njenom komandantu Izetu Naniću kao trajno sjećanje na njihov časni ratni put i doprinos u odbrani države Bosne i Hercegovine a uspomena na njihovo herojstvo ujedinila je u partnerstvu za realizaciju ovog projekta sve nivoe vlasti, brojne gradove, poduzeća i pojedince koji su željeli dati doprinos čuvanju uspomene na bužimske vitezove.

– Viteški Bužim zaslužuje da konačno dobije Muzej 505. brigade, dostojan uspomene na legendarnog generala Izeta Nanića i njegove ratnike, oslobodioce koji žive u našem sjećanju i kroz legendu i dalje ponosno brane domovinu, kaže ministar Esad Bašagić.