U Ministarstvu privrede Vlade Unsko-sanskog kantona danas je organizovano potpisivanje Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka tipa “liskovački kamen” na ležištu “Doline”, Grad Cazin.

Ugovor su potpisali Samra Mehić, ministrica privrede u Vladi Unsko-sanskog kantona i predstavnik koncesionara, firme Hodurnik iz Cazina.