Predstavnici Udruženja Radost druženja Bihać, koje okuplja djecu i mlade s poteškoćama u razvoju, razgovarali su danas sa Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanskog kantona.

Radost druženja, nakon otvaranja dodatnih prostorije za rad i boravak djece u okviru objekta udruženja, za štićenike čiji su roditelji u trećoj životnoj dobi i organizovanje radionica za mlade štićenike, ima potrebu za sigurnim,kontinuiranim finansiranjem rada, informisali su premijera Ružnića.

Kako Vlada Kantona bezrezervno podržava rad udruženja sa humanom misijom, premijer USK kazao je da finansijska podrška radu udruženja Radost druženja može biti uređena po uzoru na sistem sufinansiranja rada Centra za djecu bez roditeljskog staranja Duga i Roditeljske kuće, udruženja Srce za djecu.

U današnjem razgovoru naglašeno je da nova aktivnost, na koju će se partnerski fokusirati Vlada USK i ovo udruženje, treba biti stvaranje preduvjeta za osnivanje ustanove za djecu s poteškoćama s područja USK, a koja sada borave u centrima u drugim dijelovima BiH, odvojeni od svojih porodica.