Time se dovodi u pitanje održivost organiziranja kooperativne proizvodnje u budućnosti. Sa svoje strane premijer Vlade istakao je da će sve poduzeti da se iznađu način kako bi se ublažili problemi kojima se susreću poljoprivrednih proizvođači kako iz vlastitih rezervi tako i kandidirajući problem prema nadležnim ministarstvima sa federalnog nivoa.