Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sa saradnicima je boravio u posjeti Udruženju Bošnjaka Štajerske, sa sjedištem u Grazu.

Udruženje Bošnjaka Štajerske trudi se promovisati kulturno historijsko naslijeđe i okupljati građane BiH koji žive i rade u dijaspori i očuvati kontakt s domovinom.

Veliki broj članova Udruženja Bošnjaka Štajerske, u sklopu kojeg djeluje i džemat “Bošnjak”, porijeklom je sa područja Unsko-sanskog kantona te u radu posebno nastoje jačati veze sa ovom dijelom BiH, istakli su u razgovoru sa premijerom USK.