Vlasnici privatnih predškolskih ustanova sa područja USK razgovarali su danas u Bihaću sa premijerom Kantona Nijazom Hušićem i dopredsjedavajućom Skupštine USK Ines Delić o kreiranju rješenja kojima bi se osiguralo ujednačen status privatnih vrtića u obrazovnom sistemu.

Premijer Hušić i dopredsjedavajuća Skupštine Delić kazali su da kantonalna vlast podržava ideju ujednačavanja standarda za sve predškolske ustanove jer je u interesu roditelja i djece da svakom djetetu bude jednako dostupan predškolski odgoj a ujedno to je i jedna od mjera obrazovne i demografske politike usmjerene na realne potrebe mladih ljudi.