U roku od četiri mjeseca biće realiziran projekat postavljanja video nadzora na području grada Bihaća koji se postavlja u okviru projekta “Bihać – siguran grad”, koji je MUP USK pokrenuo u cilju prevencije kriminala i povećanja stepena sigurnosti građana.

Danas su predstavnici Uprave policije MUP-a USK potpisali ugovor sa izvođačem, u prisustvu Nermina Kljajića, ministra unutrašnjih poslova i Mustafe Ružnića, premijera USK.

Ugradnjom sistema video nadzora cilj je povećati sigurnost građana i saobraćaja, te zaštiti i sačuvati imovinu. Biće postavljene 52 kamere u gradskom području, kaže ministar Kljajić.

Premijer Ružnić najavio je da će, nakon realizacije projekta Siguran grad u Bihaću, biti planirani i projekti za ostale gradove i općine na području Unsko-sanskog kantona.

Projekat Bihać – siguran grad finansira se iz sredstava koje je Vlada Federacije BiH doznačila USK za unaprijeđenje sigurnosne situacije.