Dana 24.03.2023.godine u Gradskoj vijećnici održana je prezentacija rezultata Ankete o zadovoljstvu građana javnim i komunalnim uslugama Grada Bihaća za 2022. godinu. Rezultati ankete prezentirani su pomoćnicima gradonačelnika, direktorima javnih i preduzeća i ustanova.

Anketiranje građanki i građana s područja grada Bihaća za 2022. godinu provodilo se, između ostalog i kao aktivnost unutar Projekata općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) u cilju procjene stepena zadovoljstva administrativnim i komunalnim uslugama u jedinici lokalne samouprave. Anketa je provedena online putem web i facebook stranice Grada, tokom mjeseca februara 2023. godine, i to na uzorku od 400 ispitanika.

Rezultati provedene ankete dostupni su javnosti na na web stranici Grada Bihaća.

Rezultati provedene ankete dostupni su javnosti na na web stranici Grada Bihaća, na slijedećem linku:

Rezultati ankete o zadovoljstvu građana javnim uslugama u Bihaću u 2022. godini