Rezultati ankete o zadovoljstvu građana javnim uslugama u Bihaću

Biscani.net

Grad Bihać u periodu 11. do 15. decembra prošle godine proveo je anketu u cilju procjene zadovoljstva građana javnim uslugama. Anketiranje građana grada Bihaća provedeno je kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a implementira UNDP u BiH, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama jedinice lokalne samouprave.

Nezavisni Tim anketara kojeg su činili studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću sproveli su anketu na uzorku od 400 građana Bihaća. Rezultate ankete danas su predstavljeni bihaćkom gradonačelniku, njegovim pomoćnicima i direktorima javnih ustanova i preduzeća.

Iz rezultata ankete vidljivo je da su u odnosu na anketu rađenu u decembru 2016. godine usluge snabdijevanje vodom, cijena snabdijevanja vode, prikupljanje otpada i odvoz smeća, cijena prikupljanja otpada i odvoza smeća, kvalitet usluge u Gradskoj upravi, brzina usluge u Gradskoj upravi, ljubaznost osoblja u Gradskoj upravi, znanje osoblja u Gradskoj upravi, rad vrtića, kanalizacija i cijena kanalizacije zadržale pozitivnu ocjenu kod građana Bihaća.

Istovremeno, usluge kvalitete održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), redovnost održavanja lokalnih puteva (uključujući zimsko), sportska dešavanja na teritoriji Grada, rasprostranjenost zelenih površina, igrališta za djecu i parkova, kvalitet javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova, rad mjesnih zajednica, rad CZ na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa, rad Centra za socijalni rad i cijene usluga u Gradskoj upravi zadržale negativnu ocjenu kod građana

Usluge koje su ostvarile pad od pozitivnih ka negativnim odnose se na kvalitet javne rasvjete (osvjetljenja), pokrivenost grada javnom rasvjetom i radom ambulanti, dok su kulturna dešavanja ostvarile rast od negativnih ka pozitivnim ocjenama.

Rezultati ankete na osnovu postavljenih pitanja uz napomenu da zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika ne iznosi uvijek 100 posto, jer se jedan dio ispitanika izjasnio da je neutralan ili da ne zna.

– Snabdijevanje vodom ( 72 posto zadovoljno – 17 posto nezadovoljno)

– Prikupljanje otpada i odvoz smeća ( 60 posto zadovoljno – 23 posto nezadovoljno )

– Cijena prikupljanja otpada i odvoza smeća ( 57 posto zadovoljno – 20 posto nezadovoljno )

– Kvalitet usluga u Upravi ( 55 posto zadovoljno – 26 posto nezadovoljno )

– Cijena snabdijevanja vodom ( 55 posto zadovoljno – 26 posto nezadovoljno )

– Rad vrtića ( 50 posto zadovoljno – 50 nezadovoljno )

– Kanalizaciona mreža ( 46 posto zadovoljno – 28 posto nezadovoljno )
– Cijena usluga kanalizacije ( 46 posto zadovoljno – 21 posto nezadovoljno )

– Brzina usluge u Upravi ( 44 posto zadovoljno – 35 posto nezadovoljno )

– Kulturna dešavanja na području grada ( 41 posto zadovoljno – 36 posto nezadovoljno )

– Ljubaznost osoblja u Upravi ( 38 posto zadovoljno – 28 nezadovoljno )

– Znanje osoblja u Upravi ( 35 posto zadovoljno – 28 posto nezadovoljno )

– Cijena administrativnih usluga u Upravi ( 31 posto zadovoljno – 43 posto nezadovoljno)

– Kvalitet javne rasvjete – osvjetljenje ( 30 posto zadovoljno – 49 posto nezadovoljno )

– Pokrivenost grada javnom rasvjetom ( 28 posto zadovoljno – 58 posto nezadovoljno )

– Sportska dešavanja na teritoriji grada ( 25 posto zadovoljno – 46 posto nezadovoljno )

– Raspostranjenost zelenih površina,igrališta za djecu i parkova ( 24 posto zadovoljno – 46 posto nezadovoljno )

– Kvaliteta održavanja lokalnih puteva-uključujući zimsko ( 21 posto zadovoljno – 64 posto nezadovoljno )

– Redovnost održavanja lokalnih puteve-uključujući zimsko ( 14 posto zadovoljno – 66 posto nezadovoljno )

– Rad ambulanti ( 20 posto zadovoljno – 63 posto nezadovoljno )

– Kvalitet javnih zelenih površina, igrališta za djecu i parkova ( 17 posto zadovoljno – 47 posto nezadovoljno )

– Rad mjesnih zajednica ( 13 posto zadovoljno – 39 posto nezadovoljno )

– Rad Civilne zaštite na sprečavanju posljedica prirodnih katastrofa ( 10 zadovoljno – 26 nezadovoljno )

– Rad Centra za socijalni rad ( 10 posto zadovoljno –19 posto nezadovoljno )0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...