Piše: Biscani.net

U slučaju da ste više skloni tehničkim zanimanjima, a ne društvenim, danas vam prenosimo podatke o prijemnom ispitu na Tehniči fakultet u Bihaću.

Tehnički fakultet je, s obzirom na kratko vrijeme postojanja, postigao značajne razvojne rezultate, na primjer, stalno unapređenje programa i planova studija, uvođenje upravljanja kvalitetom u obrazovnom procesu (QM), definisanje ECTS sistema bodova, osnivanje instituta i modernih laboratorija, organizovanje međunarodnih naučnih skupova, međunarodna saradnja, itd.

Studij se izvodi u tri ciklusa, prvi ciklus je dodiplomski studij koji traje četiri godine ili osam semestara, uz sticanje 240 ECTS bodova, drugi ciklus je diplomski studij koji traje jednu godinu ili dva semestra uz sticanje 60 ECTS bodova i treći ciklus je postdiplomski studij koji traje tri godine ili šest semestara, uz sticanje 180 ECTS bodova.

Nastavni proces se izvodi na 5 odsjeka:
Mašinski smjer: Proizvodnokonstrukcioni;
Drvnoindustrijski: smjer Tehnologija;
Elektrotehnički: smjer Informatika;
Građevinski: smjer Opšti;
Tekstilni: smjer Modni dizajn i konfekcija.

Uslov koji morate ispunjavati za upis je završena srednja četverogodišnja škola, a bilo bi poželjno i da ste učestvovali na takmičenjima, jer se diplome i nagrade računaju i mogu dati prednost.

Dokumenti koji su potrebni za upis:
zahtjev za upis na kome je naznačen fakultet i smjer za koji konkurišete; zahtjevi su dostupni u studentskoj službi i na portirnici Fakulteta;
svjedočanstva o završena četiri razreda srednje škole u BiH, a odgovarajuća nostrifikovana dokumenta o završenoj srednjoj školi u slučaju da niste završili u BiH;
originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
izvod iz matične knjige rođenih;
druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima određenih raspisanim konkursom za upis studenata u I godinu studija.

Prijemni ispit se organizuje ove godine i polažu se predmeti:

-Za mašinski smjer:
matematika;
fizika.

-Građevinski smjer:
matematika;
fizika.

-Elektrotehnički smjer:
matematika;
fizika.

-Tekstilni smjer:
crtanje i slikanje;
kreiranje tekstila i odjeće i
istorija umjetnosti.

-Drvnoindustrijski smjer:
matematika;
fizika.

Cijena školarine je za prvu godinu za redovne studente je 245 KM, 200 KM školarina + 45 KM upisni materijal.

Cijena školarine za vanredne studente je 1200 KM + 45 KM upisni materijal.

/Biscani.net