Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave održao je sastanak sa predsjednicima sudova i glavnom kantonalnom tužiteljicom Fadilom Amidžić.

Razgovarali su o materijalno-financijskoj situaciji u sudovima i tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.