Danas je šef terensog ureda OSCE Drvar Alexander White obavio prvi zvanični sastanak sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem i saradnicima.

Bila je to prilika za razgovor o mnogobrojim temama poput migracija i posljednjih dešavanja vezano za iste, o infrastrukturnim uvjetima kada su u pitanju bihaćka povratnička naselja, stanovnišvu koje je u stanju socijalne potrebe, statusu i potrebama romske populacije, te prilikama koje pruža saradnja sa dijasporom.

Osoblje terenskog ureda i OSCE kao organizacija iskazali su spremnost za pruženje stučne i tehničke podrške Gradu Bihaću na izradi dokumenata i strategija poput Socijalne karte, Gender akcionog plana itd.