Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Senad Šepić (SDA) je na ovosedmičnoj sjednici tog doma ponovno aktuelizirao pitanje statusa graničnih prijelaza na području Unsko-sanskog kantona.Postavio je poslaničko pitanje šta je Vijeće ministara BiH dosad konkretno uradilo, šta radi i kada građani Unsko-sanskog kantona i BiH mogu očekivati konačno rješenje statusa graničnih prijelaza na području tog kantona.

Šepić je posebno akcentirao rješavanje problema s dugim  čekanjima i „maltretiranjima naših građana na prijelazu Maljevac-Velika Kladuša“, zatim prekategorizaciju malograničnog prijelaza Tržička Raštela u granični prijelaz za putnički saobraćaj, te također prekategorizaciju prijelaza Plazikur, Zagrad i Hadžin Potok i izgradnju infrastrukture na ovim graničnim prijelazima.Naveo je i pitanje uvrštavanja graničnog prijelaza Izačić na listu prijelaza s EU na kojima je dozvoljen promet robe biljnog i životinjskog porijekla.

Obrazlažući postavljeno pitanje, istaknuo je da su velike gužve, dugi zastoji i višesatna čekanja u kolonama na graničnim prijelazima u USK-u, posebno na graničnom prijelazu Maljevac-Velika Kladuša, jedan od velikih problema građana na ovom prostoru BiH.

To je jedan od najfrekventnijih prijelaza s Republikom Hrvatskom i EU, a poseban problem se pojavio od 2013. i ulaska Republike Hrvatske u EU, otkada se vrše duže i detaljnije provjere građana – kazao je Šepić.Naglašava da, prema informacijama Granične policije, u šest mjeseci  dva miliona putnika pređe ovaj granični prijelaz, više od 500.000 putničkih i više od 30.000 teretnih vozila.Podsjeća da je više puta u Parlamentu BiH govorio i apelirao, pozivao, da se ovi problemi konačno riješe.

U zadnje vrijeme bilježe se i određeni slučajevi vrijeđanja i omalovažavanja, a mi imamo obavezu zaštititi prava i dostojanstvo naših građana koji čekaju i do tri sata na ovim graničnim prijelazima. Neke su akcije do sada pokrenute  – bili smo na licu mjesta, osigurali smo određena sredstva u budžetu, pokrenuli smo i ovu prekategorizaciju, ali  nema konačnog rješenja – ističe Šepić.

Kazao je da je ovo „neprihvatljiv odnos prema našim građanima koji imamo na ovim graničnim prijelazima“.

Pozivam da se konačno uključimo da ovo pitanje dokraja riješimo, da ovo stavimo u prioritet. Vijeće ministara BiH ima mogućnost da pozove svoje kolege i da obiđe svoje kolege u Republici Hrvatsko pa i u Evropskoj uniji, da konačno ovo stavi na dnevni red i da ovo pitanje riješi – kazao je Šepić.

Dodao je da neće prestati govoriti o ovom pitanju dok ga konačno naše institucije ne riješe.