Studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću učestvovali na Završnoj konferenciji „Youth Scientific and Research Camp II“ (FOTO)

usn.ba

U okviru „Youth Scientific and Research Camp II“ u Lukavcu je u periodu od 15. – 17.12.2017. godine održana Završna konferencija, na kojoj su učešće uzeli i studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

„Youth Scientific and Research Camp“ je projekat finansiran od strane USA Embassy Sarajevo, a zahvaljujući prof.dr. Jasmini Ibrahimpašić Biotehnički fakultet je od samog početka partnerska organizacija na ovom projektu.

Kamp ima za cilj afirmaciju međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh društvu. Prvi kamp održan je 2016. godine na planini Konjuh, a drugi u maju ove godine u podnožju planine Borje, na području Teslića, sa sadržajima i aktivnostima koji promovišu međuetničku saradnju mladih u Bosni i Hercegovini.

Projekt je organizovao konzorcijum organizacija koje čine: „Zelene Staze – Green Tour“ Tuzla, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetsko sportsko društvo Tuzla„ Topeer“ Doboj, NVO „EKO-Leonardo“ Priboj, Umjetnička grupa „Lucido“ Lukavac, NVO „Sara – Srebrenica“ Srebrenica, Astronomsko društvo „Polaris“ Tuzla, Amica Tuzlanska ured Brčko, „Frama“ Tuzla, Vijeće mladih općine Teslić, Vijeće mladih „Bremen“ Lukavac.

Pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata mladi su na Završnoj konferenciji imali trodnevne aktivnosti u vidu radionica, debate, večer poezije, kulturno-zabavni program, posjete vjerskim institucijama i volonterske akcije na području općine Lukavac.

Studenti Biotehničkog fakulteta sa smjera Zaštita okoliša: Anica Franjić, Mirza Veladžć, Adnan Sović i Elvis Abdić, u pratnji koordinatora mr.sc. Merime Toromanović, na konferenciji su rezultat naučnog – istraživačkog rada prezentirali kroz dva rada i to: „PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF SOIL AT THE FOOT OF BORJE MOUNTAIN AND MONITORING OF SPECIFIC AIR PARAMETERS ON SAMPLING LOCATIONS“ i „PHYSICAL-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF SPRING CALLED „HAJDUČKA VODA“.

Svi radovi izloženi na Završnoj konferenciji objavljeni su u „Book of Proceedings of Youth Scientific and Research Camp II“.

Biotehnički fakultet je još jednom pokazao da ima sposobne mlade ljude, studente, koji su najveće intelektualno bogastvo naše zemlje.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...