Kantonalno tužilaštvo USK u Bihaću je podiglo optužnicu protiv Đevada Muslimovića, Fadila Šehića, Sabahudin Solaković, Enesa Karića i Rasima Mehmedovića, odgovornih osoba ŠPD Unsko-sanske šume, zbog krivičnog djela Organizirani kriminač, a u vezi sa krivičnim djelima Primanje dara ili drugih oblika koristi, kao i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od 2006. godine do sredine 2014. godine na području USK, prvenstveno nap odručju općine Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Sanski Most, iskorištavali svoje sužbene položaje i to prvooptuženi Đevad Muslimović kao direktor preduzeća i rukovodilac ili šef grupe ove grupe za organizirani kriminal i drugooptuženi Fadil Šehić kao izvršni direktor za šumarstvo supa sa ostalima optuženima na pozicijama upravnika i predsjednika Komisije za javne nabavke koji su zajedno činili organiziranu kriminalnu grupu, na način da su po razrađenim zajedničkom planu u kojem je svako od optuženih imao svojzu jasno određenu ulogu, koristeći dominanti položaj koji je imala ŠPD Unsko-sanske šume na tržištu drveta i drvenih sortimenata, od više privrednih društva koja se bave sječom drveta primali novac i druge darove ili oblike koristi, kojim radnjama su sebi pribavili korist u iznosu od 540.100,00 KM i zahtijevali još dodatnih 76.500,00 KM.

Naime, ova kriminalna i udružena aktivnost optuženih se odvijala kroz procedure javnih nabavki i dodjele ugovora osnovom  kojih su od pravnih i fizičkih lica koja se bave sječom šume zahtijevali i primali novac i druge stvari ili usluge. Bitno je naglasiti, da je uporedo sa ovom veoma složenom istragom, vođena i financijska istraga u kojoj je dokumentovana nezakonito prbavljena imovinska korist s cilje da ista bude oduzeta.

/ABC.ba