U organizaciji Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa IZ Bihać i Međureligijskog vijeća u BiH, a u partnerstvu sa World Vision u BiH i uz pordšku UNICEF-a u BiH i USAID-a BiH, u Bihaću je održan seminar “Zdravo, porodico”. Na seminaru su učestvovali članovi stručnog tima savjetovališta Medžlisa IZ Bihać, koordinatorice i članice Odjela za brak i porodicu, te predstavnice institucija i nevladinih organizacija.

Koordinatorica projekta dr. Melika Arifhodžić je istakla da projekat “Zdravo porodico” fokus stavlja na ženu i njenu ulogu u porodici i društvu, te afirmira njenu ulogu u pandemijskom i postpandemijskom periodu.

“Kompleksnost uloge žene kao majke, roditelja, zaposlene osobe i aktivne članice društva dolazi do punog izražaja u pandemijsko, ali i u postpandemijsko vrijeme. Mi o ovoj temi govorimo sa teološkog, medicinskog i psihološkog aspekta i ta su predavanja veoma dinamična, jer dajemo prostor našim učesnicama da učestvuju u diskusiji i sa našim predavačima ostvare interakciju radi kvalitetnijeg razumijevanja same teme i suočavanja sa dilemama koje se nameću u ovom kontekstu. Na takav način možemo govoriti o nasilju u porodici, o mentalnom zdravlju, o ovisnosti o internetu i neophodno je u cjelokupnom kontekstu otvoriti razgovore radi kreiranja platforme za neke nove teme i dileme našeg društva.” – poručila je dr. Arifhodžić.

O teološkom aspektu ove teme govorila je voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Safija Malkić. Ona je govorila o principima islama koji su izuzetno važni kod djelovanja u kriznim situacijama i značaju ovakvih seminara za ženu i porodicu.

“Sve ono što Odjel za brak i porodicu organizira od ovakvih i sličnih seminara je u cilju davanja podrške ženi i porodici i osnaživanja uloge žene u raznim životnim okolnostima. Ovaj seminar je važan s obzirom da tretira izazove pandemijskog i postpandemijskog perioda, a svjedoci smo da ima mnogo onih koji osjećaju posljedice pandemije, te smatram važnim da kroz ovaj seminar damo smjernice za unapređenje mentalnog zdravlja svih članova porodice sa posebnim fokusom na ženu. Smatram dragocijenim komunikaciju koju smo ostvarili sa učesnicama ovog seminara. Žena je zajedno sa svojim suprugom stub svoje porodice i od krucijalne važnosti je kakav stav će zauzeti, kakve aktivnosti poduzeti i na koji način će izazove tretirati. Na ove dileme smo pokušali dati smjernice i teološke upute u ovakvim okolnostima.” izjavila je dr. Malkić.

Na samom početku se prisutnima obratila i moderirala ovaj seminar mr. Šuhra Terzić, koordinatorica Odjela za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog i voditeljica Savjetovališta Medžlisa IZ Bihać. Naglasila je značaj ovakvih seminara i prenijela iskustva rada sa ovog muftijstva u periodu pandemije pa sve do danas.

“Početkom 2020. godine, Odjel za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog je pokrenuo Savjetovalište pri Medžlisu IZ Bihać. Pomenuto savjetovalište je imalo do sada preko 850 savjetovanja o raznim porodičnim problemima i izazovima. Ovo savjetovalište je ocijenjeno kao najuspješnije na nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i savjetovanja su se kretala u domenu individualnog, porodičnog, bračnog, predbračnog i savjetovanja o vjerskim pitanjima. Povratne informacije koje imamo su pozitivne, a sve ono što imamo priliku slušati od naših klijenata govori da je savjetovalište ovog formata naša potreba i od velike važnosti.” – kazala je mr. Terzić prenoseći poruke podrške i srdačne selame muftije bihaćkog hafiza Mehmed-ef. Kudića i glavnog imama Medžlisa IZ Bihać Mensur-ef. Ćehića.

Pored dr. Malkić, dr. Arifhodžić i mr. Terzić, izlagači na ovom seminaru su bili prim. dr. Zemira Korčić, sepcijalista Porodične i urgnentne medicine iz Doma zdravlja Bihać, prof. Dženana Omazić, pedagog u Medicinskoj školi Bihać i mr. Nejra Nesimović, psiholog, porodični terapeut i psihoterapeut u Savjetovalištvu pri Medžlisu IZ Bihać.