Sinoć su u Kulturnom centru promovirane knjige „Kvantni svijet meleka“, autora Ejuba Topića i „Priroda i Kur’an u kružnom brojčanom spektru“, autora rahmetli Ejuba Alagića. Obje knjige je predstavio Ejub Topić, diplomirani inženjer elektrotehnike.

Topić je rođen u Cazinu, Gimnaziju je završio u Bihaću, a elektrotehniku je diplomirao u Sarajevu. Radio je u Istraživačkom razvojnom centru Energoinvesta u Sarajevu, a 1984. godine u Bihaću osniva privatno preduzeće. Član je Upravnog odbora Asocijacije inovatora BiH.

Kako se može zaključiti iz jučerašnjeg predstavljanja „Kvantnog svijeta meleka“, Ejub Topić u svetom tekstu pronalazi jasno eksplicirane prirodne fenomene, sa kojima se prethodno susretao u svome bavljenju prirodnim znanostima, a koji su i široj javnosti poznati iz znanstveno-popularnih prikaza.

Fasciniran činjenicom da su ovi fenomeni u pisanoj formi zabilježeni i opisani prije 1.400 godina, autor pokušava istražiti i dokazati da cijeli temeljni islamski pisani korpus, uključujući predaje iz života Poslanika Muhameda, skladno i nadopunjujuće korespondiraju sa savremenim naučnim otkrićima.

Svjestan činjenica da nijedna Božija knjiga ne teži da bude naučna enciklopedija, ali je, kako sam kaže, mnogo detalja koji pokazuju da je autor kur’anskog teksta upravo onaj koji najbolje poznaje svijet koji je stvorio, Ejub Topić zaključuje, pozivajući se na Seida Huseina Nasra, da upravo odnos između kur’anskih stavaka i prirode određuje kurs islamske nauke. Topić je u sinoćnjem predstavljanju svoje studije naveo samo dva primjera koji ga posebno fasciniraju. To su primjeri iz 4. ajeta Sure Kijama koji govori o jagodicama na vrhovima ljudskih prstiju, te 61. ajet iz Sure Neml, 12. ajet iz Sure Fatir i 19. ajet iz Sure Rahman, koji govore o postojanju dva mora koja se dodiruju, ali se ne miješaju.

Ejub Topić je jučer promovirao i knjigu „Priroda i Kur’an u kružnom brojčanom spektru“, rahmetli Ejuba Alagića. Ejub Alagić je za pisanje svoje knjige bio nadahnut knjigom ruskog autora Leonida Panomareva „S onu stranu kvanta“, kada su mu se, kako je sinoć rečeno na promociji, „otvorila vrata mikrosvijeta“ koji nije dostupan čulima. Alagić je istovremeno čitao Kur’an i druge knjige koje se bave naučnim spoznajama i tumačenjem Božije riječi, posebno knjigama koje opisuju matematički brojčani sistem baziran na broju 19. To ga je inspirisalo da pokuša otkriti sisteme brojeva 19 i 29 u „kružnom obliku“, što nijedan autor, kako je rečeno na promociji, prije njega nije napravio.

(radiobihac.com)