U Bihaću će sutra zasjedati Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Husein Rošić i članovi Vlade Kantona na 22. sjednici, razmatrat će, između ostalog, Nacrt budžeta za 2017. godinu te Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2017. godinu, kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta te njegovo izvršenje.

– Ministarstvo finansija, na osnovu Dokumenta okvirnog budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. – 2019. godinu, koji, sukladno Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, zasnovalo je pripremu i izradu Nacrta budžeta. Makroekonomske predpostavke i prognoze kao i projekcije prihoda po osnovu indirektnih poreza, usvojeni od strane Fiskalnog vijeća, bile su polazna osnova za projekciju Budžeta Unsko – sanskog kantona za 2017 . godinu, kaže Salih Dedić, ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Premijer Rošić zadovoljan je što je temeljni finansijski dokument pripremljen pravovremeno te činjenicom da je prvi put Federalno ministarstvo finansija dalo pozitivno mišljenje na Nacrt budžeta Unsko-sanskog kantona.

– Uvidom u dostavljeni Nacrt Budžeta USK za 2017. godinu konstatovano je da ukupni planirani prihodi iznose 193.604.290 a ukupni planirani rashodi 193. 297.733 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 306.557 KM što je u skladu sa članom 43. Zakona o budžetima u F BiH. Napominjemo da je Ministarstvo finansija USK, u skladu sa članom 43. stav 3. Zakona o budžetima u F BiH planiralo sredstva za pokriće deficita iz prethodnih godina. Uzevši u obzir navedeno, Federalno ministarstvo finansija je stava da se može dati pozitivno mišljenje na primjenu fiskalnog pravila iz člana 43. Zakona kao i na Nacrt Bužeta USK za 2017. godinu, navodi se u mišljenju federalne ministrice Jelke Milićević.