U Općinskom sudu u Bihaću održan je sastanak koji je označio početak dugoročne saradnje između Općinskog suda u Bihaću i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Glavna tema sastanka bila je potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji s ciljem realizacije različitih oblika praktične nastave za studente ove obrazovne institucije.

Na sastanku su sudjelovali predsjednik Suda, gospodin Aladin Bajrić, sekretar Suda, gospođa Sanela Delić, dekan Pravnog fakulteta, profesor dr. sc. Suad Hamzabegović, te docentica dr. sc. Belma Bajrić.

Ova inicijativa proizlazi iz Smjernica o dugoročnoj saradnji pravosudnih institucija i pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini u oblasti praktičnog usavršavanja, koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u februaru 2023. godine.

Potpisivanjem Protokola o Saradnji, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću dobit će jedinstvenu priliku da se kroz posjete Sudu, praćenje suđenja i učešće na edukacijama upoznaju sa primjenom prava u praksi. Ova saradnja omogućit će studentima da prošire svoja znanja i steknu praktične vještine koje će im biti od neprocjenjive važnosti u budućoj karijeri.

Očekuje se da će ova inicijativa biti od koristi kako studentima, tako i pravosudnim institucijama, unapređujući kvalitet pravne prakse i obrazovanja u Bihaću i šire.