Danas je na 15. sjednici GV Bihać usvojena inicijativa Elvire Selmanović, vijećnice Nezavisnog bloka o proglašenju “personama non grata”, osoba Petera Handkea, Emira Kusturice i Muharema Bazdulja.

“Peter Handke književnik je, nobelovac i negator genocida u Srebrenici, kao i njegovi prijatelji Muharem Bazdulj i Emir Kusturica.

Genocid u Srebrenici je nažalost najvažnija historijska istina koje se desila jednom narodu kojem i ja pripadam i jasno je da svaki normalan čovjek to osuđuje ali daleko veću težinu imaju konkretni potezi izvršnih i predstavničkih organa i sretna sam što su me moje kolege vijećnici podržali i što smo donijeli zaključak da ću Deklaraciju, zajedno sa stručnom službom GV pripremiti za prvu narednu redovnu sjednicu GV Bihać,” izjavila je vijećnica Selmanović.