U Bihaću je danas održana 37. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade primili su na znanje i proslijedili Skupštini Kantona Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2023.godinu te Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu.

Na prijedlog Almira Tutića, ministra za pitanja boraca i RVI, Vlada USK, na današnjoj sjednici, donijela je Odluku o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim braniocima za 2024. godinu.

Vlada Kantona ovom Odlukom je utvrdila povećani koeficijent od 1,4 za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim braniocima za 2024. godinu, sukladno Zakonu o dopunskim pravima branilaca. Sukladno povećanju koeficijenta za obračun sredstva za ovu namjenu su planirana Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu u povećanom iznosu od 5. 600. 000 KM.

Iz resora socijalne politike Vlada USK usvojila je program utroška sredstava granta za potporu demografskog razvoja u iznosu od 140.000 KM, namijenjenih za isplatu naknade porodicama za treće i svako naredno rođeno dijete.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojen je program utroška sredstava za smještaj studenata u studentske domove u 2024. godini u iznosu od 300. 000 KM, te program utroška za grantove učenicima i studentima u 2024. godinu.

– Iznos od 85. 000 KM, po ovom programu, namijenjen je za jednokratne pomoći u školovanju, nagrade uspješnim učenicima i studentima i sufinansiranje troškova projekata, kaže ministar Denis Osmankić.

Članovi Vlade razmatrali su, na 37. sjednici, periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko – sanskog kantona za period 01.01.-31. 12. 2023.godine te Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2023. godinu.

Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova prezentovao je Informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području USK za 2023.godinu te ukazao da podaci Uprave policije MUP-a USK pokazuju da je maloljetnička delikvencija u 2023. godini bila u porastu, te da ova problematika zahtijeva posebnu pažnju i preventivan rad.

Podaci MUP-a USK ukazuju da je povećan i broj prekršajnih naloga izdatih roditeljima/starateljima maloljetnika. Zbog prekršaja počinjenih od maloljetnika ili propuštanja dužnog staranja o djeci i maloljetnicima, roditeljima/starateljima je izdato 46 prekršajnih naloga u 2023. godini što je za 38 više nego u 2022. godini.

Vlada USK dala je saglasnost na prijedlog Sporazuma o visini osnovice za obračun plaće policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova te je ovlašten ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija da potpiše Sporazum.