Prvi dan 2022. godine premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, posjetio je Osnovnu školu Tržačka Raštela, područnu školu u Rujnici. U 2021. godini završena je realizacija projekata uređenja igrališta, školskog dvorišta i grijanja za objekat škole u Rujnici te su direktor škole i predsjednica Školskog odbora, simbolično na prvi dan Nove godine, organizovali uručivanje zahvalnica zaslužnim mještanima, firmama i pojedincima, naglasivši da se 125 mještana MZ Tržačka Raštela uključilo u ovu akciju.

Premijer USK se zahvalio na pozivu mještanima i upravi škole, u svoje i ime ministra obrazovanja Almina Hopovca te istaknuo da je Vlada USK kroz Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta podržala i rješavanje problema grijanja a sredstva za nove projekte ove škole planirana su u prijedlogu budžeta za 2022. godinu.

Posebne zahvale upućene su za zalaganje mještaninu Samiru Ćatiću, predsjedniku MZ Tržačka Raštela Sandiju Salkiću i Senadu Ždraliću, predsjedavajućem GV Cazin Rifetu Hozanoviću i vjećnicima Almi Nuhanović i Denisu Račiću.