Predsjedavajućem Općinskog vijeća općine Velika Kladuša Admilu Mulaliću jučer (srijeda, 11.august) je službeno podnijeta inicijativa za pokretanje opoziva načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića.

Inicijativu je potpisalo 12 velikokladuških vijećnika (pet iz SDA, dva iz ASDA/NES, dva iz Naše stranke, nezavisni vijećnici Amir Ćufurović i Mirsad Dizdarević i vijećnik DNZ-Krajiška stranka Dinko Ljubijankić). Kao razloge za ovaj čin, potpisnici inicijative su između ostalog naveli; nedolazak na posao načelnika već nekoliko mjeseci, nedostavljanje plana rada za ovu godinu, nesaradnja sa Vijećem, neodgovaranje na postavljena vijećnika pitanja i inicijative.

Prema odredbama Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, Inicijativa s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva načelnika može biti pokrenuta od Općinskog vijeća putem 1/3 vijećnika Općinskog vijeća ili 10% registriranih birača na području općine. Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje opoziva načelnika uvrstiti na dnevni red naredne sjednice općinskog vijeća. Shodno ovim zakonskim propisima, inicijativa o opozivu načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića će se naći na prvoj narednoj sjednici velikokladuškog Vijeća. Kako smo doznali od predsjedavajućeg Vijeća Velika Kladuša Admila Mulalića, u septembru će biti održana sjednica Kolegija na kojoj će se utvrditi termin i održavanje sedme redovne sjednice Vijeća na kojoj će se pored pripremljenih materijala naći i navedena inicijativa.

Inače, da bi došlo do opoziva načelnika, potrebno je najprije da 15 velikokladuških vijećnika podrži navedenu Inicijativu na septembarskoj sjednici Vijeća. Nakon toga usvaja se Zaključak o prihvatanju inicijative za pokretanje postupka opoziva načelnika općine Velika Kladuše – Fikreta Abdića izabranog na Lokalnim izborima 2020.godine, a zatim Vijeće Velike Kladuše treba u roku od 30 dana većinom glasova usvojiti Odluku o pokretanju postupka opoziva Načelnika Općine Velika Kladuša u kojoj se definira termin referenduma kao i svi drugi detalji sa ovim postupkom. Postupak opoziva Načelnika sprovodi posebna Komisija za provođenje postupka opoziva koju imenuje Općinsko vijeće a koju čine članovi koje predlože politički subjekti koji participiraju u vijeću. Mandat načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana, koji su glasovali na referendumu, donese odluku o opozivu načelnika. Dužnost načelnika do ponovnog izbora načelnika, vrši osoba izabrana od strane Općinskog vijeća natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Podsjećamo, prije nepunih mjesec dana četiri opozicione stranke u Vijeću Velike Kladuše su održale press konferenciju na kojoj su najavile podnošenje inicijative za opoziv načelnika.

(RVK)